Obsługa pracowników:

  • przeglądanie kartotek kadrowych i płacowych pracownika,
  • wprowadzanie i akceptacja planów urlopowych,
  • wprowadzanie i akceptacja wniosków urlopowych,
  • zgłaszanie awarii,
  • zróżnicowanie uprawnień (szef-pracownik).